KATA

Een kata is een vast bewegingspatroon die een aantal logische en praktische verdedigings- en aanvalstechnieken bevat. Elke kata bestaat uit vastgestelde, vooraf bepaalde bewegingen die de karate-ka alleen, zonder partner kan beoefenen.

Deze kata`s zijn gecreëerd door vroegere grootmeesters na jaren van onderzoek, training en feitelijke gevechtservaring. De toepassingen van de technieken in deze kata`s zijn voortgekomen en getest in daadwerkelijke gevechten. Door de jaren heen is iedere kata verbeterd en verfijnd en uiteindelijk gevormd tot de kata`s  zoals wij die nu beoefenen. In Karate-do bestaat géén eerste aanval. Iedere kata begint met een verdediging, wat de essentie van Karate-do verduidelijkt. Niet alleen bestaat er geen eerste aanval, maar de beste verdediging bestaat uit het volledig vermijden van het gevecht. Daarom noemt men Karate-do wel, de kunst van een wijs mens.
Om kata goed uit te kunnen voeren moet iedere beweging in de kata steeds opnieuw herhaald, totdat de kata wordt uitgevoerd als een daadwerkelijke gevecht met de juiste spirit.

Yamaguchi Goju Ryu Karate-do kent de volgende kata`s die binnen de IKGA beoefend worden:

 

Fukyugata

 • Taikyoku Jodan 1 en 2
 • Taikyoku Chudan 1 en 2
 • Taikyoku Gedan 1 en 2
 • Taikyoku Kake Uke 1 en 2
 • Taikyoku mawashi Uke 1 en 2
 • Gekisai Dai Ichi
 • Gekisai Dai Ni 

 

Kihongata

 • Sanchin
 • Tensho

 

Kaishugata

 • Saifa
 • Seinchin
 • Sanseiru
 • Seisan
 • Shisochin
 • Seipai
 • Kururunfa
 • Suparinpei

 

Tokuteigata

 • Genkaku
 • Chikaku
 • Tenryu
 • Koryu


Fukyugata

De letterlijke vertaling van 'Fukyu' is bevordering. Daarnaast heeft het echter inhoudelijk de betekenis: bevorderen van de basis. Deze kata`s dienen ter voorbereiding voor de meer complexe vormen. De eerste groep bestaat uit tien kata's, twee voor elke vorm. Deze worden 'Taikyoku Kata' genoemd.

 

Kihongata

Met 'Kihongata', ook wel Heishugata genoemd, worden kata Sanchin en Tensho bedoeld.

Met ‘Kihon’ wordt hiermee verwezen naar de fundamentele waarde die deze beide kata's hebben binnen het Goju-systeem. Door regelmatige training van deze kata-vormen ontwikkelt de karate-ka naast een correcte ademhalingstechniek, houding en uithoudingsvermogen tevens kracht en gevechtsspirit.

 

Kaishugata

Onder Kaishugata verstaan we alle andere kata's die binnen het Goju Ryu Karate-do beoefend worden. 

 

Tokuteigata

Deze vier kata zijn ontwikkeld binnen de Goju-kai organisatie door Gogen Yamaguchi Kaiso en Goshi Yamaguchi Hanshi. Zij relateren aan de kraanvogel en de draak.

 

Betekenis Kata

 • Taikyoku (Chin.Tai Chi) 1 t/m 10 - grote uiterste
 • Gekisai Dai Ichi en Ni - totale vernietiging
 • Sanchin - drie gevechten of conflicten
 • Tensho - draaiende handpalmen
 • Saifa - vernietigende slagen
 • Seinchin - in het gevecht uit balans brengen
 • Sanseiru - 36 (handen)
 • Seisan - 13 (handen)
 • Shisochin - gevecht in vier richtingen
 • Seipai - 18 (handen)
 • Kururunfa - Stilte voor het gevecht
 • Suparinpei - 108 (handen)
 • Genkaku - center, wortels, zwart (kraanvogel)
 • Chikaku - ons, aarde (kraanvogel)
 • Tenryu - hemel, lucht (draak)
 • Koryu - klein, ons, geel (draak)