geDRAGSREGELS

 • Voordat de les start wacht je gewoon netjes in de kleedkamer.
 • Bij het betreden van de Dojo, de trainingsruimte, groet je, waarbij je het volgende uitspreekt: 'Onegaishimasu'.
  Bij het verlaten van de Dojo groet je eveneens, waarbij je het volgende uitspreekt: 'Arigato gozaimashita'.
  Deze beide termen worden ook afzonderlijk gebruikt tussen de verschillende onderdelen van de les, samenmet een correcte groet (buiging) naar de leraar, medeleerling of de voorzijde (shomen) van de Dojo.
 • Bij aanvang van de les wordt er een groetceremonie gehouden. Als je te laat komt, neem je in seiza (op je knieën zittend) plaats aan de zijkant van de zaal en wacht je op een teken van de leraar dat je aan de les mag deelnemen.
 • Ga indien mogelijk voor de les naar het toilet.
 • Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, vraag je toestemming aan de leraar.
 • Concentreer je op de les als de leraar een oefening uitlegt en houd je aan de opgedragen oefening tenzij anders aangegeven.
 • Toon onderling respect en wees behulpzaam.
 • Geef geen ‘les’ aan anderen als je zelf aan het trainen bent.
 • Train tijdens de les optimaal en maak geen storende opmerkingen of bewegingen tijdens de les.
 • Wees sportief.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie.
 • Afmelden voor een reguliere les is niet noodzakelijk, het wordt wel gewaardeerd.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is niet toegestaan.

vEILIGHEID EN PERSOONLIJKE HYGIËNE

 • Leden zijn verplicht gezondheidsrisico’s of opgelopen blessures te melden bij de lesgever, bij verkoudheidsklachten blijf je thuis.
 • Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt en schoon zijn.
 • Sieraden mogen tijdens de karatelessen niet worden gedragen, in welke vorm dan ook.
 • Bind lang haar vast in een staart, speldjes of klipjes zijn niet toegestaan.
 • Laat om diefstal te voorkomen geen bezittingen achter in de kleedkamers.
 • Zorg voor een sporttas en plaats deze aan de zijkant van de dojo.
 • Iedereen moet zorgen dat de kleedkamer schoon achter wordt gelaten. Ook de accommodatie waar getraind wordt (dojo).
 • Het is leden verboden om onder invloed van doping en/of andere stimulerende middelen aanwezig te zijn in de dojo.

 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN

 • Kom op de karateles met een schoon en gestreken karatepak.
 • Leden dragen de kleurband conform de behaalde graad.
 • Leden van Gojukai Emmen zijn verplicht het stijllogo van de Goju-kai te dragen op hun
  karatepak. Om deze reden moeten de karatepakken via de club worden aangeschaft.
  Ook is er de mogelijkheid om via de club een tweedehands pak (indien voorradig) aan te schaffen.
 • Het stijl/organisatie embleem draag je op de linkerkant.
 • Het dragen van beschermers tijdens het sparren is bij jeugd verplicht.
 • Wij gebruiken binnen de club uitsluitend door de KBN en IKGA goedgekeurde
  beschermingsmiddelen zoals handschoenen en scheenbeschermers. Beschermingsmiddelen kunnen
  via de club besteld worden.