Contributie GKE

De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekening NL40 INGB 00047951 74 t.n.v. Gojukai Emmen. 
De contributie moet voor het begin van ieder kwartaal worden voldaan. Dit kan via een bankoverschrijving (zelf regelen). 
Bij beëindiging van het lidmaatschap moet rekening worden gehouden met een opzegtermijn. De opzegging moet uiterlijk een maand voor het aanbreken van het nieuw kwartaal schriftelijk zijn doorgegeven. Bij een te late opzegging moet het volledige kwartaal worden betaald. Opzeggingen via derden worden niet geaccepteerd. 

Opzeggingen moeten worden verzonden naar Info@gojukaiemmen.nl.

 

Inschrijfgeld Eenmalig
Inschrijfgeld € 10,-
Jeugdlessen (7 t/m 14 jaar) Contributie per kwartaal
1 les per week € 63,-
2 lessen per week € 94,-
3 of meer lessen per week € 110,-
Wedstrijdgroep alle leeftijden Contributie per kwartaal
Wedstrijdgroep vanaf 4 lessen per week € 135,-
Seniorenlessen (vanaf 15 jaar) Contributie per kwartaal
1 les per week € 81,-
Meerdere lessen per week € 118,-
GKN / IKGA bijdrage Bijdrage per jaar
Jeugd t/m 15 jaar € 12,-
Senioren vanaf 16 jaar € 24,-