Contributie GKE

  • De contributie is afhankelijk van het aantal lessen dat per week wordt gevolgd. 

  • Het lidmaatschap is per kwartaal. In principe wordt de contributie ook per kwartaal betaald.
    Bij het volgen van meerdere lessen per week is het ook mogelijk om per maand de contributie te betalen. Bij maandelijks betaling dit graag vooraf doorgeven zodat dit in de administratie verwerkt kan worden. Maandelijkse betalingen dienen via automatische overschrijving te gebeuren.

  • De contributie moet voor het begin van ieder kwartaal (of maand) worden voldaan. Dit kan via een bankoverschrijving. 

  • Bij beëindiging van het lidmaatschap moet rekening worden gehouden met een opzegtermijn. De opzegging moet uiterlijk een maand voor het aanbreken van het nieuw kwartaal schriftelijk zijn doorgegeven. Bij een te late opzegging moet het volledige kwartaal worden betaald. Opzeggingen via derden worden niet geaccepteerd. Opzeggingen moeten worden verzonden naar Info@gojukaiemmen.nl.

  • Het senioren tarief geld voor leden vanaf 15 jaar en ouder. T/m 14 jaar geldt het jeugdtarief.
    Jeugdleden die één seniorenles volgen op bijvoorbeeld maandagavond of woensdagavond kunnen gewoon het jeugdtarief betalen. Als deze kinderen structureel meerdere seniorenlessen gaan volgen zullen zij wel het seniorentarief moeten gaan betalen.

  • De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekening NL40 INGB 00047951 74 t.n.v. Gojukai Emmen.

 

Inschrijfgeld Eenmalig
Inschrijfgeld € 10,-
Jeugdlessen (7 t/m 14 jaar) Contributie per kwartaal Contributie per maand
1 les per week €   68,- per kwartaal nvt
2 lessen per week €  101,- per kwartaal € 34,- per maand
Seniorenlessen (vanaf 15 jaar) Contributie per kwartaal Contributie per maand
1 les per week €   89,- per kwartaal nvt
2 lessen per week € 130,- per kwartaal € 44,- per maand
3 lessen per week € 141,- per kwartaal € 47,- per maand
GKN / IKGA bijdrage Bijdrage per jaar
Jeugd t/m 15 jaar € 13,-
Senioren vanaf 16 jaar € 26,-