gkn (Goju-Kai karate-do Nederland)

De stichting Goju-kai Karate-do Nederland is opgericht met het doel alle karatescholen en -verenigingen binnen Nederland die aangesloten zijn bij de IKGA (International Karate-do Goju-kai Association) te verenigen, hun belangen te behartigen en zowel nationaal en internationaal deze scholen en verenigingen te vertegenwoordigen.
Daarnaast heeft de GKN als doel het bewaken en verhogen van het technische niveau van het Goju-Ryu karate binnen de bij de GKN aangesloten scholen en verenigingen.
De GKN zal hiervoor aan alle aangesloten scholen ondersteunen met onder andere uitgewerkte exameneisen, diploma's

GKN organiseert onder andere technische stagedagen, nationale seminars en dan-graden examens. 

Ook kunnen aangesloten scholen en verenigingen onder de vlag van Goju-kai Nederland deelnemen aan de internationale seminars en stages die door de IKGA Europa ieder jaar worden georganiseerd. Ook eventuele deelname aan Europese- en wereldkampioenschappen zullen door de GKN worden gecoördineerd.

Iedereen die traint bij een karateschool of vereniging die is aangesloten bij de GKN betaalt een jaarbijdrage aan de GKN.
Een deel van deze bijdrage gaat naar de overkoepelende organisatie IKGA. De IKGA/GKN heeft voor haar leden een membershipscard. Hierin worden alle graduaties bijgehouden. De leden ontvangen ieder jaar een jaarzegel als bewijs van betaling.

De GKN bijdrage moet in januari worden voldaan of bij aanmelding. Leden die na 1 augustus lid worden van een dojo betalen nog 50% van de GKN jaarbijdrage.

 

GKN / IKGA bijdrage Bijdrage per jaar
Jeugd t/m 15 jaar € 12,-
Senioren vanaf 16 jaar € 24,-