JEUGD

De jeugd heeft binnen onze karate-school altijd een belangrijke plek ingenomen. Kinderen kiezen vaak voor een sport als karate omdat het spannend is en het prima past bij de leeftijd en belevingswereld waarin het jonge kind zich bevindt. Maar we willen de kinderen meer meegeven dan alleen een trap, een stoot en een fantasie.  Respectvol met elkaar omgaan binnen en buiten de lessen zijn belangrijke pijlers.


Geen kind is het hetzelfde en hierin kunnen ze elkaar bijstaan en van elkaar leren. Natuurlijk is het karate ook leuk en afwisselend maar er moet ook hard en goed gewerkt worden door middel van uiteenlopende opdrachten. Deze kun je alleen uitvoeren maar ook in tweetallen of in groepsverband.


De lessen zijn afhankelijk, van de doelgroep en leeftijd, speels van opzet. De jongste kinderen leren zich door allerlei spelvormen de beginselen aan van het karate terwijl de gevorderde jeugd al echt voor individuele prestaties gaan.


Karate is een individuele sport maar er moet ook zeker veel samengewerkt worden. Hierbij leren en ontwikkelen de kinderen ontwijken, op elkaar reageren, krijgen ze reactie oefeningen door middel van verdedigen en aanvallen met armen en benen en werken samen aan coördinatie en kracht.


Maar bovenal is het plezier dat het kind beleeft aan het karate het belangrijkst en dat het zich veilig voelt. De pedagogische waarden van het karate werken vaak verder door dan alleen in de Dojo.